Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Chun a thuilleadh eolais ar Scéim na 'gCreidmheasanna OFD' a fháil, déan teagmháil le:

Rannóg na mBailiúchán Speisialta
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Guthán: (01) 471 5898

Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 471 5898, le do thoil.

Comhlámh
12 Sráid na Parlaiminte
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 478 3490

Láithreán Gréasáin: www.comhlámh.org

Chun a thuilleadh eolais a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 71 91 93313, le do thoil.
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Last modified:25/03/2015