Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page

Is féidir leat iarratas a dhéanamh trí fhoirm VOL DEV 1a líonadh. Ba chóir foirmeacha líonta a chur ar ais chuig an nGníomhaireacht atá do do sheoladh thar lear agus ansin seolfaidh sí sin chuig Comhlámh iad. Cinntigh go luafaidh tú d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) cheart nuair a líonfaidh tú an fhoirm VOL DEV 1.

Dearbhaíonn Comhlámh gur bailí iad dintiúirí na Gníomhaireachta Sallchuir agus fíoraíonn Comhlámh go n-oibríonn tú ar an gcoigríoch faoi “Théarmaí Deonacha”.

I ndiaidh an bhailíochtaithe, déanann Comhlámh teagmháil le Rannóg an mBailiúchán Speisialta de chuid na Roinne seo agus tugann an oifig seo tréimhse do shannta oibre dá haire.

Last modified:25/03/2015