An bhfuil tionchar ag an gComhaont� ar �oca�ochta� ar bith a d'fh�adfainn a fh�il � th�r eile?


Print page

Rann�ga na mBileog

N�l!

M� t� t� i dteideal �oca�ocht a fh�il faoin gComhaont� seo, n� bheidh aon tionchar aige seo ar do theidl�ocht i leith �oca�ochta � St�t eile, faoi fhor�lacha Rialach�in an CE ar Leas S�isialach.

Cialla�onn s� seo go bhf�adf� �oca�ocht a fh�il � St�t eile faoi Rialach�in an CE, chomh maith le h�oca�ocht � �irinn faoin gComhaont� seo ag an am c�anna.

D'fh�adfadh s� seo a bheith i gceist m� bh� t� fostaithe sa Nua-Sh�alainn, in �irinn agus i dt�r eile at� cuimsithe ag Rialach�in an CE.

Ach nuair a bh�onn teidl�ocht duine i leith �oca�ochta � r�omh faoin gComhaont� seo idir �irinn agus an Nua-Sh�alainn, n� chuirfear tr�imhs� oibre a cr�ochna�odh sa t�r eile at� cuimsithe faoi Rialach�in an CE san �ireamh.

N�l cead agat dh� phinsean �ireannacha a �ileamh. Mar shampla, m� ch�il�onn t� le haghaidh ceann amh�in i bhfianaise taifead comhcheangailte rann�oca�ochta� faoin gComhaont� seo leis an Nua-Sh�alainn agus ceann eile i bhfianaise taifid chomhcheangailte le St�t eile de chuid an AE faoi Rialach�in an CE, gheobhaidh t� cib� pinsean �ireannach is m�.

Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais