Conas a fhaightear an �oca�ocht?


Print page

Rann�ga na mBileog

M� t� t� i do ch�na� in �irinn

M� ch�il�onn t�, d'fh�adf� �oca�ocht �ireannach a fh�il:

  • ag do rogha oifig phoist le C�rta Seirbh�s� S�isialacha n�
  • d�reach isteach i do chuntas reatha, taisce n� coigiltis ag institi�id airgeadais.

M� ch�il�onn t� le haghaidh Pinsean Easl�ine agus m� �octar th� ag oifig phoist le hAistri� Eolais Leictreonach (AEL), d'fh�adf� leas a bhaint as an tSeirbh�s Buis�ad Teaghlaigh chomh maith.

Is �oca�ocht aon uaire � an Deontas M�ala, rud a dh�antar le seic.

M� t� t� i do ch�na� taobh amuigh den St�t

M� ch�il�onn t� le haghaidh pinsean �ireannach, is f�idir go nd�anfa� d'�oca�ocht tr� Aistri� Airgid Leictreonach isteach i gcuntas �ireannach n� i gcuntas in institi�id airgeadais taobh amuigh den St�t. D�anfar an �oca�ocht in airgeadra na t�re ina bhfuil an cuntas agat. D�anfar an �oca�ocht seo gach ceithre seachtaine. �ocfar seachtain amh�in di roimh r� agus �ocfar tr� seachtaine di i riar�iste.

Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais