C�n t�r a mbeidh a dl�the Leasa Sh�isialaigh i bhfeidhm?


Print page

Rann�ga na mBileog

Ar an m�rchuid, t� t� faoi r�ir reachta�ocht Leasa Sh�isialaigh na t�re ina bhfuil t� ag obair.

Mar sin, m� thagann t� go h�irinn le bheith ag obair, is gn�ch go mbeidh t� faoi r�ir dhl� leasa sh�isialaigh na h�ireann agus go n-�ocfaidh t� rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh (�SPC) anseo.

Ar an gcaoi ch�anna, m� th�ann t� go dt� an Nua-Sh�alainn le bheith ag obair, beidh t� faoi reir dhl�the leasa sh�isialaigh na Nua-Sh�alainne agus seans go mbeidh ort rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh a �oc ansin.

Sannach�in Shealadacha

 M� chuireann fost�ir �ireannach go dt� an Nua-Sh�alainn th� le bheith ag obair tr� shannach�n sealadach, leanfaidh t� de rann�oca�ochta� �ireannacha �SPC a �oc suas go dt� an ch�ad 24 m� den fhosta�ocht sa Nua-Sh�alainn.

Mar sin, m� t� t� fostaithe faoi l�thair in �irinn agus m� t� t� le dul ag obair sa Nua-Sh�alainn tr� shannach�n sealadach, ba cheart duitse n� do d'fhost�ir dul i dteagmh�il leis an rann�g seo a leanas:

Baili�ch�in Speisialta �SPC
An Roinn Coimirce S�isiala�
B�thar Chorca�
Port L�irge

�osghlao: 1890 690 690 (� Phoblacht na h�ireann amh�in),n�
+353 14 715898 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht).

Ba cheart � seo a dh�anamh chomh luath agus is f�idir, ionas gur f�idir na foirmeacha agus an chomhairle riachtanach a thabhairt.

Last modified:22/11/2011
 

 Foirmeacha Iarratais