Cad iad na sochair a ghabhann leis an gComhaont�?


Print page

Rann�ga na mBileog

M�s rud � go raibh t� ag obair in �irinn agus rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta � n-�oc agat (n� m�r 52 rann�oca�ocht a bheith �octha n� curtha chun sochair ar a laghad) agus m� chomhl�onann t� na coinn�ollacha �osta Ceanadacha um �rachas s�isialta/ch�na�, d�fh�adf� c�ili� i gcomhair:

a)
pinsean �ireannach de thairbhe na rann�oca�ochta� a d��oc t� n� a cuireadh chun sochair duit in �irinn amh�in

agus/n�

b) pinsean Ceanadach de thairbhe na rann�oca�ochta� agus/n� na dtr�imhs� c�naithe i gCeanada amh�in

agus/n�

c) m�s rud � nach bhfuil d�thain rann�oca�ochta� d�anta agat in �irinn n� nach bhfuil d�thain rann�oca�ochta� d�anta agat/tr�imhs� c�naithe caite agat i gCeanada, d�fh�adfadh go gc�ileof� i gcomhair pinsin chomhr�irigh � �irinn n� � Cheanada (n� iad araon) de thairbhe na rann�oca�ochta� �SPC a d��oc t� in �irinn agus na rann�oca�ochta� a d��oc t� n� na dtr�imhs� c�naithe a chaith t� i gCeanada i dteannta a ch�ile.

Last modified:08/03/2011
 

 Foirmeacha Iarratais