A Fhostóir - Tá ÁSPC mar fhreagracht ort - SW 88


Print page

Má tá tuilleadh eolais uait ar ÁSPC, déan teagmháil le d'Ionad áitiúil de chuid Intreo, Oifig Leasa Shóisialaigh nó Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí leasa shóisialaigh:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 nó má tá tú ag glaoch ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, cuir glao ar +353 71 91 93313, le do thoil
  • Buail isteach chuig d'ionad áitiúil de chuid Intreo, Oifig Leasa Shóisialaigh nó d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh
ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid
uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Last modified:26/02/2014
 

 Foirmeacha Iarratais