Pointí le tabhairt faoi deara:


Print page
 
  • Ní bhaineann na socruithe seo ach leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) agus ní tharraingíonn siad íocaíochtaí le linn na cúramaíochta baile.
  • Ní gá duit clárú mar chúramaí baile má fhaigheann tú Sochar Linbh, Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Tacaíochta Cúramóra (a thagann in ionad an Deontais Chúraim Fhaoisimh) ón Roinn seo.
  • Ó Mheán Fómhair 2007, is féidir go mbeidh tú i dteideal an Liúntais Chúramóra ar leathráta mar aon le sochair áirithe leasa shóisialaigh eile. Lena chois sin, is féidir go bhfaighidh tú an íocaíocht seo má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir méadú duit mar dhuine fásta cáilithe ar a c(h)uid íocaíochta leasa shóisialaigh.www.welfare.ie

 

 
Last modified:09/02/2017
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí