Pointí le tabhairt faoi deara:


Print page
 
  • Ní bhaineann na socruithe seo ach leis an bPinsean Stáit (Ranníocach) amháin agus ní tharraingíonn siad íocaíochtaí le linn na cúramaíochta baile.
  • Ní gá duit clárú mar chúramaí baile má fhaigheann tú Sochar Linbh, Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Cúraim Fhaoisimh ón Roinn seo.
  • Ó Mheán Fómhair 2007 is féidir go mbeidh tú i dteideal an Liúntais Chúramóra ar leathráta mar aon le sochair áirithe leasa shóisialaigh eile. Lena chois sin, is féidir go bhfaighidh tú an íocaíocht seo má fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir méadú duit mar dhuine fásta cáilithe ar a c(h)uid íocaíochta leasa shóisialaigh. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie

Nóta:
Mar a mholtar sa Chreat Náisiúnta Pinsean, ón mbliain 2012, cuirfear creidmheasanna árachais shóisialaigh seachas tarscaoiltí árachais shóisialaigh i bhfeidhm ar thaifead ÁSPC daoine a shroichfidh aois an phinsin agus déanfar é seo a shiardhátú go dtí tús na tréimhse cúramaíochta baile nó go dtí 6 Aibreán 1994, cibé ceann is déanaí, ar feadh suas le huasmhéid 20 bliain.

 
Last modified:23/10/2013
 

 Íoslódáilí