Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?


Print page
 

 

Chun a thuilleadh eolais ar ÁSPC do chúramaithe baile a fháil, déan teagmháil le d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó leis an Rannóg um Chúramaí Baile ag an seoladh roinn 10

Chun leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus a thuilleadh eolais ar sheirbhísí leasa shóisialaigh a fháil:

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

 
Last modified:23/10/2013
 

 Íoslódáilí