Conas is ceart iarratas a dhéanamh?


Print page
 

Chun iarratas a dhéanamh ar bheith i do chúramaí baile, líon an fhoirm iarratais (HM 1) atá le fáil ar líne ag www.welfare.ie agus cuir í, maille leis na teastais agus na cáipéisí is cuí, chuig:

Rannóg na Scéime um Chúramaí Baile
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 1 47 15898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)

Teastais is gá a chur le d'iarratas:

  • Do theastas breithe (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann)
  • Teastas breithe (Teastais bhreithe) do na daoine go léir faoi do chúram (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann).

NÍ ghlacaimid le fótachóipeanna teastas.

Is féidir leat teastais chun críocha iarratais a fháil ón gCláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí (i do cheantar) ar tháille laghdaithe. Thairis sin, is féidir leat teastais chun críocha iarratais a fháil ó:

Oifig an Ard-Chláraitheora
Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin

Íosghlao: 1890 252 076 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 (0) 90 6632900 (ó Thuaisceart Éireann nó ón gcoigríoch)

Mura féidir leat an teastas (na teastais) a fháil láithreach, seol isteach d'fhoirm iarratais maille le nóta a luafaidh go gcuirfear an teastas (na teastais) chugainn chomh luath agus is féidir.

 
Last modified:09/02/2017
 

 Íoslódáilí