Conas is ceart iarratas a dhéanamh?


Print page
 

Chun iarratas a dhéanamh ar a bheith i do chúramaí baile, líon an fhoirm iarratais HM 1 atá le fáil ar líne ag www.welfare.ie agus cuir í, maille leis na teastais agus na cáipéisí is cuí, chuig:

Rannóg na Scéime um Chúramaí Baile
An Roinn Gnóthaí Fostaíchta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall

Guthán: (01) 47 158 98
Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar +353 1 4715898.

Teastais is gá a chur le d'iarratas:

  • Do theastas breithe (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann)
  • Teastas breithe (Teastais bhreithe) do dhaoine faoi do chúram (má rugadh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann).

NÍ ghlacaimid le fótachóipeanna teastas.

Is féidir leat teastais chun críocha iarratais a fháil ón gCláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí (i do cheantar) ar tháille laghdaithe. Thairis sin, is féidir leat teastais chun críocha iarratais a fháil ó:

Oifig an Ard-Chláraitheora
Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin

Guthán: (0) 90 6632900
Íosghlao: 1890 252 076

Mura féidir leat an teastas (na teastais) a fháil láithreach, seol isteach d’fhoirm iarratais maille le nóta a luafaidh go gcuirfear an teastas (na teastais) chugainn chomh luath agus is féidir.

 
Last modified:25/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí