Cad is brí le 'cúram agus aire lánaimseartha'?


Print page
 

Ní mór gá a bheith ag an duine/ na daoine dá ndéantar cúram le:

  • maoirseacht leanúnach ar mhaithe lena s(h)láinte féin agus lena s(h)ábháilteacht phearsanta,
  • maoirseacht leanúnach a dhéanamh air/uirthi agus cúnamh a thabhairt dó/di go minic i gcaitheamh an lae chun riar ar na gnáthriachtanais phearsanta mar bheith ag ithe, ag siúl, ag folcadh agus mar sin de.

Is gá teastas dochtúra a chur ar fháil.

Last modified:25/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí