C�n �it ar f�idir a thuilleadh eolais a fh�il?


Print page

Rann�ga na mBileog

D�an teagmh�il, le do thoil, le:

Rann�g an tSochair Cumais Ph�irtigh
An Roinn Coimirce S�isiala�
Url�r 2
�ras Mhic Dhiarmada
Sr�id an St�rais
Baile �tha Cliath 1

Guth�n: 01 704 3950/3039/3735/3991, �osghlao: 1890 928 400 (� Phoblacht na h�ireann amh�in),

n�

+353 1 704 3300 (� Thuaisceart �ireann n� �n iasacht) R�omhphost: tr�d an nasc i rann�g an tSochair Cumais Ph�irtigh ar www.welfare.ie.

� am go ch�ile athra�onn na coinn�ollacha c�ilithe le haghaidh na sc�imeanna seo againne. D�an seice�il i gc�na� le d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh n� leis na Seirbh�s� Eolais, le f�il amach an bhfuil athr� ar na coinn�ollacha c�ilitheacha.

Tabhair faoi deara
D'fh�adfadh r�ta� difri�la a bheith � ngearradh ag sol�thraithe seirbh�se �ags�la ar �s�id uimhreacha 1890 (�osghlao).

Last modified:31/01/2013
 

 Foirmeacha Iarratais