Saorthaisteal


Print page

 

Tá Saorthaisteal ar fáil do dhaoine atá 66 bliain d’aois agus os a chionn agus atá ina gcónaí sa Stát agus do dhaoine faoi 66 atá ina gcónaí sa Stát agus ag fáil íocaíochtaí míchumais áirithe leasa shóisialaigh nó liúntas cúramóra. Ceadaíonn sé duit úsáid a bhaint as iompar poiblí agus as líon mór seirbhísí príobháideacha bus agus farantóireachta, saor in aisce.

 

Saorthaisteal

Gheobhaidh tú Pas Saorthaistil go huathoibríoch ag aois 66 má tá tú i do chónaí sa Stát agus ag fáil pinsin ón Roinn seo. Má tá tú faoi bhun 66 bliain agus i do chónaí sa Stát, gheobhaidh tú Pas Saorthaistil go huathoibríoch nuair a fhaigheann tú Pinsean Easláine, Pinsean na nDall, Liúntas Míchumais nó Liúntas Cúramóra.

Má cháilíonn tú le haghaidh Pas Saorthaistil agus má tá tú pósta nó ag maireachtáil i bhfochair fir nó mná mar lánúin phósta d'fhéadfadh sé go bhfaighfeá Pas Saorthaistil a cheadaíonn do do chéile nó do pháirtí taisteal in éineacht leat saor in aisce. Ní bhaineann sé seo le cúramóirí faoi bhun 66 bliain d'aois.

 

Pas Saorthaistil do Chompánach

Féadann daoine áirithe ar éagumas pas saorthaistil compánaigh a fháil má mheastar iad mar dhaoine atá neamhábalta taisteal ina n-aonar. Ceadaíonn an pas seo do dhuine amháin, 16 bliain d'aois nó os a chionn, dul in éineacht leat nuair a bhíonn tú ag taisteal.

Saorthaisteal Trasteorann agus uile-Éireann

Féadann sealbhóirí Pas Saorthaistil ón Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh nó Pas Taistil Lámhaltais Thuaisceart Éireann ón Roinn Forbartha Réigiúnaí turais trasteorann a dhéanamh saor in aisce idir Éire agus Tuaisceart Éireann.

Má tá tú 66 bliain nó os a chionn féadfaidh tú taisteal saor in aisce ar sheirbhísí iompair laistigh de Thuaisceart Éireann le cárta Smartpass Sinsearach.

Ar an gcaoi chéanna, má tá cónaí ort i dTuaisceart Éireann, má tá Pas Taistil Lámhaltais agat, má tá tú 65 bliain d’aois nó os a chionn féadfaidh tú taisteal saor in aisce ar sheirbhísí rannpháirteacha in Éirinn.

Last modified:23/08/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img