Breoiteacht, m�chumas agus c�ram


Print page

Rann�ga na mBileog

Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta

Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta � 29 Nollaig 2011
  R�ta sa tseachtain
R�ta pearsanta
�188.00

 

Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta - M�aduithe
M�aduithe: R�ta sa tseachtain
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
�124.80 ( Feach N�ta 3)
Gach Leanbh c�ilithe - R�ta Ioml�n
�29.80 ( Feach N�ta 1)
Gach Leanbh c�ilithe - Leathr�ta
�14.90 ( Feach N�ta 1))

 

C�imn�tear na r�ta� i gcomhair an tSochair do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta de r�ir an tuillimh sa bhliain ch�nach a bhaineann le h�bhar. Is iad seo a leanas na banda� tuillimh:
Me�ntuilleamh seachtaini�il R�ta Pearsanta M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
( Feach N�ta 3)
Nios l� n� �150.00
�84.50
�80.90
�150.00 agus n�os l� n� �220.00
�121.40
�80.90
�220.00 agus n�os l� n� �300.00
�147.30
�80.90
�300.00 n� n�os m�
�188.00
�124.80

N�ta 1:
Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� ch�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair t�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe, m� t� ioncam �400 n� n�os l� sa tseachtain ag do dhuine f�sta c�ilithe.


Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta

Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta � 28 Nollaig 2011
  R�ta sa tseachtain
Uasr�ta pearsanta do dhuine at� 25 bliana d'aois n� os a chionn sin
�188.00
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
�124.80 ( Feach N�ta 3)
Gach Leanbh c�ilithe
R�ta Ioml�n �29.80 ( Feach N�ta 2)
Uasr�ta d'�ilitheoir at� 22-24 de bhlianta d'aois
�144.00
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
�124.80
Uasr�ta d'�ilitheoir at� 18-21 de bhlianta d'aois
�100.00
M�ad� um Dhuine F�sta C�ilithe
�100.00

N�ta 2:
Is f�idir leat m�ad� �29.80 a fh�il do gach leanbh c�ilithe m� ch�il�onn t� d'�oca�ocht um dhuine f�sta c�ilithe n� m�s tuismitheoir aonair t�. Mura gc�il�onn t� do mh�ad� um dhuine f�sta c�ilithe, is f�idir go bhfaighidh t� m�ad� leathr�ta um leanbh c�ilithe.

N�ta 3:
M� bh� Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta � fh�il agat roimh 26 Me�n F�mhair 2007, f�adfaidh t� m�ad� ar r�ta laghdaithe a fh�il m� fhaigheann do dhuine f�sta c�ilithe olltuilleamh n� ollioncam at� os cionn �100.00 agus suas go �310.00 sa tseachtain (Feach ar Auguis�n).

R�ta� an Li�ntais do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta i gc�s daoine at� faoi bhun 25 bliana d'aois

Daoine nach dt�ann siad i bhfeidhm orthu:

  • daoine at� idir 18 mbliana agus 24 bliana d�aois a bhfuil leanbh c�ilithe acu;
  • daoine at� ag aistri� chuig an Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta d�reach tar �is d�ibh a dteidl�ocht ar an Sochar do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta a �di�;
  • daoine at� ag �ileamh an Li�ntais do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta m�s rud � go bhfuil nasc idir � sin agus �ileamh ar Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta a rinneadh le 12 mh� anuas lenar bhain an t-uasr�ta pearsanta;
  • daoine at� ag aistri� go d�reach chuig an Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta �n Li�ntas M�chumais.

I gc�s ina bhfuil duine ag f�il r�ta an Li�ntais do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta a bhaineann le daoine at� faoi bhun 25 bliana d�aois (mar a l�ir�tear sa t�bla ar leathanach 45) agus ina nglacann s�/s� p�irt i gc�rsa oideachais, oili�na, Fosta�ochta Pobail, Sc�im Sh�isialta na Tuaithe n� T�s, t� feidhm ag an ngn�thr�ta ioml�n �oca�ochta a bhaineann leis an gc�rsa/sc�im sin gan aon laghd� do dhaoine at� faoi bhun 25 bliana d�aois.

I gc�s ina bhfuil duine faoi bhun 25 bliana d�aois agus ina bhfuil c�rsa oideachais, oili�na, Fosta�ochta Pobail, Sc�im Sh�isialta na Tuaithe n� T�s d� leith�id cr�ochnaithe aige/aici, fillfidh s�/s� ar an r�ta cu� at� bainteach le haois den Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta, m� bh� s�/s� ag f�il an r�ta sin roimhe sin.

For�lacha ar leith d��ilitheoir� at� 22 � 24 de bhlianta d�aois

I gc�s ina bhfuil �ilitheoir ar an Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta 22 - 24 de bhlianta d�aois, n�l feidhm ag an r�ta a bhaineann le daoine at� 22 - 24 de bhlianta d�aois a thaispe�ntar thuas:

  • M� thosaigh an tr�imhse d�fhosta�ochta ar 30 Nollaig 2009 n� roimh an d�ta sin.
  • M� t� an t-�ilitheoir ag glacadh p�irte i gcl�r na Socr�ch�n Oibre at� � oibri� ag F�S.

For�lacha ar leith d'�ilitheoir� at� 18 � 21 de bhlianta d'aois

I gc�s ina bhfuil �ilitheoir ar an Li�ntas do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta faoi bhun 18 - 21 de bhlianta d�aois, n�l feidhm ag an r�ta a bhaineann le daoine at� 18 - 21 de bhlianta d�aois a thaispe�ntar thuas:

  • M� thosaigh an tr�imhse d�fhosta�ochta ar 30 Nollaig 2009 n� roimh an d�ta sin.
  • M� bh� an t-�ilitheoir 18 n� 19 mbliana d�aois ar 30 Nollaig 2009 agus m� thosaigh an d�fhosta�ocht ar 29 Aibre�n 2009 n� roimh an d�ta sin.
  • I gc�s daoine �irithe a bh� faoi ch�ram Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte i rith na tr�imhse 12 mh� sular sroicheadh 18 mbliana d�aois.

�oca�ochta� Iomarca�ochta � 1 Ean�ir 2012

T� fosta� intofa i dteideal �oca�ochta reacht�la iomarca�ochta 2 sheachtain i dtaca le gach bliain seirbh�se, m�ide seachtain bh�nais, faoi r�ir uasteorann �600 ar an ollph� seachtaini�il.

Fost�ir� a �ocann � lena bhfostaithe, t� siad i dteideal lac�iste 60% �n Roinn m�s � d�ta an fhoirceanta 31 Nollaig 2011 n� roimh an d�ta sin n� 15% m�s � d�ta an fhoirceanta 1 Ean�ir 2012 n� i ndiaidh an d�ta sin.

Baineann teorainn �600 sa tseachtain leis an m�id is in�octha le fostaithe.

Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.welfare.ie.

�oca�ochta� D�cmhainneachta � 1 Ean�ir 2012

D�anann an sc�im seo for�il maidir le teidl�ochta� �irithe gan r�iteach a �oc i dtaca le p� fosta� san �it a bhfuil deireadh curtha le fosta�ocht de dheasca d�cmhainneachta fost�ra. Is tr� leachtaitheoir/glacad�ir/riarth�ir an fhorais dh�cmhainnigh a l�imhs�tear na h�ilimh, de ghn�th.

Baineann teorainn �600 sa tseachtain leis an m�id is in�octha le fostaithe, ar feadh tr�imhse nach m� n� 8 seachtaine.

Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:06/02/2012