Cúnamh Feirme


Print page

Eolas

Cúnamh Feirme scéim tacaíochta ioncaim a chuirtear ar fáil do fheirmeoirí de réir scrúdú maoine.Chun a bheith i dteideal Cúnamh Feirme, ní mór duit a bheith id' fheirmeoir idir 18 agus 66 bliana d'aois agus scrúdú maoine a shásamh.

Tá íocaíocht leasa shóisialaigh comhchosúil d’iascairí ar a dtugtar Cúnamh Éisc.

Rialacha

Tógtar san áireamh beagnach gach cinéal ioncaim san scrúdú maoine ach áirítear é ar bhealaí éagsúla agus déantar neamháird de shuimeanna áirithe de. Tá rialacha ar leith ag baint le ioncaim ó fheirmeoireacht agus foirmeacha eile féin fhostaíocht, ioncaim ó scéimeanna áirithe, ioncam ó fhostaíocht agus ioncam ó shealúchas agus caipiteal.

Ioncam feirme

Nuair a dhéanann tú iarratas ar Cúnamh Feirme, tiocfaidh oifigeach leasa shóisialaigh chugat agus iarrfaidh sé/sí roinnt cáipéisí ort, mar shampla cuntaisí a réitíodh i gcomhair cúrsaí cánach, sochar uachtarlann, cártaí clárú beithigh, sonraí íocaíochtaí an cloigeann, cúnamh ceantair srl. Déanfaidh an toifigeach measúnú ansin ar na costaisí a bhíonn ar rith an fheirm, agus na costais riachtanacha, mar shampla cíos, anáidí, costas ionchur mar cothú agus leasú talún agus dímheas innill feirme. Tógtar costas oibre san áireamh, seachas obair an fheirmeora agus céile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir an fheirmeora. Tá an feirmeoir i dteideal cóip den mheasúnú ioncam feirme a fháil.

Ioncam eile ó féin-fhostaíocht

Má tá ioncam eile agat féin nó ag do chéile ó fhéin-fhostaíocht, déantar measúnú ar seo chomh maith, ag tóigeáil san áireamh na costaisí a mbíonn le glanadh sa ngnó.

Cuirtear le chéile an ioncam ó fheirmeoireacht agus foirmeacha eile féin-fhostaíocht agus baintear as na costaisí a bhíonn i gceist. Ó 3 Aibreán 2013 déantar measúnú ar 100% d’acmhainn ó fhéinfhostaíocht (gan aon neamhaird le haghaidh cleithiúnaithe).

REPS agus SACS

Áirítear cuid de na híocaíochtaí a fhaightear faoin Scéim Cosanta Timpeallachta Tuaithe (REPS) nó an sceim Ceantar Speisealta Caomhnúchán (SAC) ach ní iad ar fad.

  • Déantar neamháird den chéad €2,540 sa mbliain de na híocaíochtaí
  • Déantar neamháird de 50% leath den fhuíollach freisin
  • Déantar asbhaint ar chostais a bhíonn ort chun go gcloífidh tú le céimeanna REPS/SAC

agus

  • Áirítear an fuíollach mar mhaoin

Ioncam ó léasadh cuóta bainne nó talamh.

Má tá do chuóta bainne ligthe ar léas agat, áirítear iomlán an ioncam ón léasadh. Ní áirítear é i measúnú ioncaim feirme mar a deirtear thuas. Is é an rud céanna a bhaineann le ioncaim ó léasadh an talamh. Má tá iomlán do thalamh ar léas agat, ní bheidh tú i dteideal Cúnamh Feirme a fháil.

D’fhéadfadh sé go mbeadh dliteanas ort ranníocaíochtaí Aicme S a íoc ar d’ioncam ó fhéinfhostaíocht.

Caipiteal

Cuimsíonn ioncam ó chaipiteal maoin, coigiltis agus infheistíochtaí. Má tá maoin agat nach bhfuil a húsáid agat go pearsanta nó má tá infheistíochtaí nó aon chineál caipitil eile agat, déantar an luach a mheasúnú, ag baint úsáide as foirmle speisialta. D’fhéadfadh sé go mbeadh nó nach mbeadh ioncam á fháil agat ón maoin nó ón infheistíocht.

Déantar an caipital a mheas mar a leanas:

  • Ní thógtar an chéad €20,000 san áireamh
  • Sé luach an chaipiteal idir €20,000 agus €30,000 ná €1 sa tseachtain do gach €1000
  • Sé luach an chaipiteal idir €30,000 euro agus €40,000 ná €2 do gach €1000
  • Luach an chaipiteal nios mó €40,000 ná €4 do gach €1000

Ní bhaineann an measúnú nua sin ach le haonaid €1,000. Mar sin ba cheart gach méid a shlánú go dtí an €1,000 is gaire. Mar shampla má tá €38,4000 sa bhanc, déantar neamhaird den chéad €20,000, déantar €10,000 a mheasúnú ag €1 in aghaidh €1,000, is é sin le rá €10 agus déantar an €8,000 eile a mheasúnú ag €2 in aghaidh €1,000, sin €16 in aghaidh na seachtaine. Mar sin is é d’ioncam ó chaipiteal ná €26 in aghaidh na seachtaine nó €1,352 in aghaidh na bliana.

Sealúchas nach mbaineann tú úsáid as

Muna mbaineann tú úsáid as do fheirm agus dá bharr seo nach bhfuil aon ioncam agat as, déantar measúnú ar a luach mar sin féin. Tógtar san áireamh an feirm mar chaipiteal agus déantar measúnú air mar a léirítear thuas.

Do theach

Ní thógtar do theach san áireamh muna bhfaigheann tú ioncam uaidh.

Maoin iomlán

Cuirtear le chéile do mhaoin iomlán ó gach foinse eile. Déanfaidh oifigeach cinneadh ansin cén mhéid Cúnamh Feirme ar cheart duit a fháil nó ar cheart duit aon chuid a fháil.

Rataí

Ráta seachtainiúil (2015)

Rátai Íocaíocht sa tseachtain
Uasráta phearsanta €188
Méadú Duine Fásta Cáilithe €124.80
Gach Cleithiúnaí Linbh €29.80 (Ráta iomlán) €14.90 (Leath ráta)


Gheobhaidh tú an ráta iomlán Méadú Cleithiúnaí Linbh má fhaigheann tú Méadú Duine Fásta Cáilithe. Ní bhfaighidh tú ach leath an ráta Méadú do Chleithiúnaí Linbh mura gcáilíonn tú Méadú Duine Fásta Cáilithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Íoslódáil foirm feirm 1 (pdf) agus seol an fhoirm chomhlánaithe chuig d'oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Is féidir leat athchomharc a dhéanamh i gcoinne cinneadh muna bhfuil tú sásta leis. Ba cheart duit athchomharc a dhéanamh taobh istigh de 21 lá den chinneadh agus is féidir leat éisteacht labhartha a iarradh. Éistfidh Oifigeach Athchomhairce do chás ansin, agus tá an cinneadh deireanach aige/ aici sin. Má thagann eolas nua chun cinn nó má athraíonn do chúinsí pearsanta, is féidir leat cur isteach ar Chúnamh Feirme arís.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba chóír duit aon cheist maidir le Cúnamh Feirme a chur ar d'oifig áitiúil leasa shóisialaigh.
Last modified:05/11/2015
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Íoslódáilí