IRLANDIA - TWÓJ PRZEWODNIK NA NOWY POCZĄTEK


Print page

IRLANDIA OTWIERA PRZED TOBĄ SWOJE DRZWI

Celem niniejszej broszury jest podanie informacji pomocnych w czasie Twojej podróży i pobytu w Irlandii. W przewodniku tym przedstawiono czynności, jakie należy wykonać przed podróżą oraz po przyjeździe do Irlandii. Zawiera ona również użyteczne informacje i adresy, pod którymi możesz uzyskać dalszą pomoc.

DOWIEDZ SIĘ, ZANIM WYJEDZIESZ

Przeprowadzka za granicę może być wspaniałym doświadczeniem, dającym możliwość poznania kultury oraz życia społecznego i gospodarczego innego kraju. Irlandia jest krajem, do którego często udają się mobilni Europejczycy w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich skorzystało z prawa zamieszkania i podjęcia pracy w Irlandii. Aby jednak wykorzystać taką szansę jak najlepiej, ważne jest uzyskanie informacji o możliwościach zatrudnienia, sytuacji ekonomicznej w kraju oraz warunkach życia i pracy jeszcze przed wyjazdem.

Można to zrobić za pośrednictwem systemu EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia), który został ustanowiony przez Komisję Europejską w celu ułatwienia swobodnego przepływu pracowników.

EURES oferuje dostęp do następujących usług:

  • ponad 1 000 000 miejsc pracy w całej Europie, w tym Irlandii;
  • centralnej bazy danych z informacjami o warunkach życia i pracy w każdym z krajów EU/EEA
  • specjalnie przeszkolonych doradców EURES w urzędach pracy Twojego kraju, którzy udzielają wszechstronnych porad w zakresie podejmowania pracy w innych krajach. W Irlandii EURES został ustanowiony w ramach Służb Zatrudnienia Departamentu Opieki Społecznej (Department of Employment Affairs and Social Protection)

Dostęp do usług EURES można uzyskać przez Internet pod adresem www.eures.europa.eu lub za pośrednictwem miejscowego Publicznego Urzędu Pracy.

Last modified:07/02/2014