ÉIRE - TEOIR DUIT MAIDIR LE TÚS NUA


Print page

BREATHNAÍONN ÉIRE AR AGHAIDH GO DTÍ AN SAOL ATÁ ROMHAT

Is é cuspóir an tionscnaimh seo faisnéis a sholáthar duit a bheidh úsáideach nuair a thagann tú go hÉirinn. Leagtar amach sa treoir seo na rudaí ar cheart duit a dhéanamh sula dtaistealaíonn tú go hÉirinn agus nuair a shroicheann tú an tír. Cuireann sé faisnéis úsáideach ar fáil mar aon le seoltaí ina bhféadfaidh tú breis cabhrach a fháil.

BÍODH SÉ SEO AR EOLAS AGAT SULA mBUAILEANN TÚ BÓTHAR

Rud iontach é gluaiseacht thar lear óir tugann sé deis do dhuine blaiseadh de shaol cultúrtha, sóisialta agus geilleagrach tíre eile. Is iomaí cuardaitheoir poist ón Eoraip a bhfuil cead a gcinn is a gcos acu a bhaineann leas as an gceart atá acu maireachtáil in Éirinn agus dul ag obair anseo. Mar sin féin más mian leat an buntáiste is mó a bhaint as do chuid ama sa tír tá sé thar a bheith tábhachtach faisnéis a fháil faoi jabanna *, agus dálaí maireachtála agus oibre, agus an chaoi a bhfuil cúrsaí eacnamaíochta faoi láthair sula dtéann tú ann. 

Is féidir é seo a dhéanamh trí leas a bhaint as an gcóras EURES (Seirbhísí Fostaíochta Eorpacha) a bhunaigh an Coimisiún Eorpach chun éascú a dhéanamh ar shaorghluaiseacht oibrithe.

Cabhraíonn EURES le daoine rochtain ar fáil do na seirbhísí seo a leanas:

  • Breis agus 1,000,000 post ar fud na hEorpa, lena n-áirítear poist in Éirinn.
  • Bunachar sonraí lárnach ina bhfuil faisnéis faoi dhálaí maireachtála agus oibre i ngach ceann de na tíortha sin.
  • Comhairleoirí Eures i Seirbhísí Fostaíochta Poiblí do thíre féin a bhfuil oiliúint speisialta faighte acu agus a thabharfaidh comhairle agus treoir chuimsitheach duit faoi chúrsaí gluaiseachta.
    Maidir le hÉirinn is i Seirbhísí Fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí ar féidir teacht ar an gcóras Eures.

Féadfaidh tú EURES a rochtain ar an idirlíon ag www.eures.europa.eu nó ó d’Oifig Fostaíochta Phoiblí.

Last modified:19/02/2014