IIRIMAA - SINU TEEJUHT UUEL ALGUSEL


Print page

  

IIRIMAA VAATAB SU TULEVIKU SUUNAS

Selle algatuse eesmärk on pakkuda teavet, mis on sulle Iirimaale tulles abiks. Antud teejuht loetleb samme, milliseid peaksid enne Iirimaale reisimist ning siia jõudes astuma. Juhis pakub kasulikku informatsiooni ning aadresse, kust saad täiendavat abi.

TEA ENNE MINEKUT

Välismaale kolimine võib olla suurepärane kogemus, mis pakub inimestele võimalust proovida mõne teise riigi kultuurilist, sotsiaalset ja majanduslikku eluviisi. Iirimaa on Euroopa liikuvale tööotsijale populaarne sihtkoht ning paljud on kasutanud oma õigust Iirimaal elada ja töötada. Võtmaks oma kogemusest võimalikult palju, on oluline omada enne kodumaalt lahkumist teavet töökohtade, elamis- ja töötamistingimuste, tööõiguste ning majandusliku olukorra kohta. 

Seda saab teha kasutades EURES-süsteemi (EURoopa Tööhõivetalitlus ehk EURopean Employment Services), mis on loodud Euroopa Komisjoni poolt, et lihtsustada töötajate vaba liikumist.

EURES pakub ligipääsu järgnevatele teenustele:

  • üle 1 000 000 töökoha üle Euroopa, mh Iirimaal;
  • keskne andmebaas elamis- ja töötamistingimuste kohta nendes riikides;
  • koolitatud EURES-nõustajad Eesti Töötukassas, kes juhendavad ning pakuvad mitmekülgset nõu tööjõu liikuvuse osas. Iirimaal paikneb EURES-süsteem Tööhõiveametis, mis talitab Sotsiaalkaitseministeeriumi haldusalas

Sul on EURES-ile ligipääs internetis aadressil www.eures.europa.eu või läbi Eesti Töötukassa.

Last modified:26/07/2013