IRSKA - VAŠ VODIČ ZA NOV ZAČETEK


Print page

IRSKA POZDRAVLJA VAŠO PRIHODNOST

Namen te iniciative je, da vam poda koristne informacije ob vašem prihodu na Irsko. Vodič predstavlja korake, ki jim sledite pred svojim potovanjem in prihodom na Irsko. V njem so koristni podatki in naslovi, kjer lahko najdete dodatno pomoč.

PRED ODHODOM DOBITE INFORMACIJE

Selitev v tujino je lahko čudovita izkušnja, ki ljudem ponudi možnost, da spoznajo kulturne, družbene in gospodarske značilnosti življenja v drugi državi. Irska je priljubljen cilj mobilnih evropskih iskalcev zaposlitve in mnogo ljudi je že izkoristilo prednosti svoje pravice do življenja in dela na Irskem. A da boste lahko iz svoje izkušnje potegnili kar največ, je zelo pomembno, da pred odhodom pridobite informacije o delovnih mestih*, življenjskih in delovnih pogojih, pravicah iz delovnega razmerja in trenutni gospodarski situaciji.

To lahko storite s pomočjo sistema EURES (EURopean Employment Services), ki ga je Evropska komisija ustanovila z namenom, da spodbudi prost pretok delavcev.

EURES omogoča dostop do naslednjih storitev:

  • prek 1.000.000 delovnih mest po vsej Evropi, vključno z Irsko;
  • centralno informacijsko podatkovno bazo o življenjskih in delovnih pogojih v vsaki od teh držav;
  • posebej usposobljene svetovalce EURES znotraj nacionalnega zavoda za zaposlovanje, ki vam bodo ponudili celosten nasvet in svetovanje o mobilnosti.
    Na Irskem je sistem EURES zasnovan v sklopu Zavoda za zaposlovanje pri Ministrstvu za socialno zaščito.

Do EURES-a lahko dostopate prek interneta na povezavi www.eures.europa.eu ali prek svojega krajevnega urada Zavoda za zaposlovanje.

Last modified:05/09/2013