IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

Národní úřad pro dodržování pracovního práva (NERA) Ministerstva práce, podnikání a inovací poskytuje informace zaměstnancům a zaměstnavatelům prostřednictvím svojí informační jednotky, monitoruje podmínky zaměstnávání prostřednictvím svých inspekčních služeb a může vynucovat soulad a požadovat odškodnění. NERA pokrývá mnoho aspektů práv zaměstnávání, a to včetně podmínek zaměstnávání, mezd, svátků, nadbytečných stavů, propouštění, oznámení, vyslaných pracovníků a těch, kteří přijíždějí pracovat do Irska. Další informace najdete na stránce www.workplacerelations.ie

Od 1. července 2011 je minimální mzda 8,65 € na hodinu.

Minimální mzda se čas od času zvyšuje. Podrobnosti o aktuálních minimálních mzdách jsou vždy dostupné na oddělení Služeb zákazníkům pro vztahy na pracovišti Ministerstva práce, podnikání a inovací. Další informace najdete na stránce www.workplacerelations.ie

Na některé sektory průmyslu, a to včetně zemědělství, stravování, smluvního uklízení, stavebnictví, elektrikářů, hotelů (kromě měst Dublin, Dun Laoghaire, Cork city), maloobchodního prodeje potravin a bezpečnosti, se vztahují právně závazné smlouvy/objednávky, které stanovují minimální vyplácené mzdy, které můžou přesahovat národní minimální mzdu. Podrobnosti a kopie těchto smluv/objednávek jsou dostupné na požádání na oddělení Služeb zákazníkům pro vztahy na pracovišti na stránce www.workplacerelations.ie

Pracovní smlouva

Zákon o (informacích o) pracovních podmínkách z roku 1994 od zaměstnavatelů vyžaduje, aby zaměstnancům poskytli písemný přehled obsahující podrobný popis některých pracovních podmínek zaměstnance. Písemný přehled musí obsahovat tyto náležitosti:

 

 • pracovní podmínky v souvislosti s názvem a adresou zaměstnavatele,
 • místo výkonu práce,
 • název pracovní funkce,
 • datum nástupu do zaměstnání,
 • očekávaná doba, na kterou je pracovní smlouva uzavírána (jedná-li se o časově omezenou smlouvu), nebo datum ukončení smlouvy (jedná-li se o smlouvu na dobu určitou),
 • mzdová sazba nebo způsob výpočtu mzdy,
 • interval výplaty mzdy,
 • pracovní doba (včetně přesčasů),
 • doba odpočinku a nárok na zákonnou přestávku,
 • placená dovolená,
 • pracovní neschopnost z důvodu nemoci či úrazu,
 • penze a penzijní plány,
 • nárok na výpověď, kolektivní smlouvy.

Zákony se netýkají osoby, která byla u zaměstnavatele nepřetržitě zaměstnána po dobu kratší než jeden měsíc. Písemný přehled musí zaměstnavatel pracovníkovi poskytnout do dvou měsíců od data počátku zaměstnání.

Odbory

Členství v odborech je dobrovolné. Podle irského pracovního práva máte stejná práva jako irští pracovníci. Jeden z největších irských odborových svazů SIPTU zřídil pobočku pro zahraniční pracovníky. Další informace získáte přímo u odborového svazu SIPTU na lince 1890 747 881 (voláte-li z Irska, platíte pouze místní hovor), na e-mailové adrese organising@siptu.ie nebo na webu www.siptu.ie

Last modified:17/10/2014