IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

Před odjezdem do Irska byste si měli nejdříve zjistit irské pracovní příležitosti a vyhledat rady a informace před odjezdem od poradců EURES ve vaší zemi. Můžete je kontaktovat v místní kanceláři Úřadu práce (také si prohlédněte webovou stránku www.eures.europa.eu ).

Po příjezdu byste měli mezi prvními kontaktovat místní kancelář Úřadu práce/Intreo, a to za účelem asistence při zajištění práce a jiných informací o Irsku; nacházejí se ve všech velkých městech po celém Irsku.

Ministerstvo sociální ochrany

Od 1. ledna 2012 Ministerstvo sociální ochrany poskytuje novou integrovanou službu pro lidi hledající práci, a to sloučením se Službami zaměstnanosti a Programy zaměstnanosti (v minulosti spravované přes FÁS) a Komunitní službou občanům (v minulosti spravovanou přes HSE).

Intreo, nová služba Ministerstva sociální ochrany, představuje jednobodové kontaktní místo pro všechny podpůrné činnosti týkající se zaměstnání a příjmu. Intreo poskytuje personalizovanou službu, která je založena na vašich individuálních potřebách, a to včetně rad týkajících se vzdělávání, školení a příležitostí pro osobní rozvoj, asistenci při hledaní práce, jakož i informace k naší škále podpory příjmu a přístup k nim. Další informace najdete na stránce: www.intreo.ie

Občané z EÚ/členských států EHP a Švýcarska mají právo se zaregistrovat, jako lidé hledající prácí, a to přes kancelář Úřadu práce/střediska Intreo a můžou využívat služeb odborného vedení a poradenství. Informace o pracovních pozicích můžete najít na webové stránce Pracovních pozic v Irsku na adrese www.jobsireland.ie, 1890 800 024. Možnost tlumočení se poskytuje ve všech kancelářích Úřadů práce po celé zemi.

Soukromé agentury na zprostředkování práce

Soukromé agentury na zprostředkování práce nemůžou zpoplatňovat lidi hledající práci za základní službu registrace do jejich databáze. Všechny agentury musí mít licenci od Ministerstva práce, podnikání a inovací. Seznam licencovaných agentur na zprostředkování práce je dostupný na ministerstvu přes sekci Licencování agentur na zprostředkování práce. Další informace najdete na stránce www.workplacerelations.ie/en/information/employmentagencylicencing/

Soukromé agentury také najdete pod záložkou „Agentury na zprostředkování práce (Employment Agencies)“ v telefonním seznamu zlatých stránek nebo po přihlášení se na stránku www.goldenpages.ie Přístup k nim také získáte přes Asociaci agentur – Národní náborová federace na stránce www.nrf.ie

Pokud potřebujete informace o právních nárocích v práci, kontaktujte Ministerstvo práce, podnikání a inovací na čísle +353 59 917 8990 nebo se přihlaste na stránku www.enterprise.gov.ie. Také si přečtěte pracovní práva na další straně.

Last modified:13/09/2013