IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

Všichni, kteří v Irsku hledají práci, musejí  zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service). Chcete-li získat toto číslo, obraťte se na místní oddělení Ministerstva sociální ochrany (Department of Employment Affairs and Social Protection). Další informace o procesu žádosti a o požadavcích vám podá Ministerstvo sociální ochrany na telefonním čísle 01 874 8444 nebo je najdete na webové stránce www.welfare.ie

Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku bez pracovního povolení a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.

Jste-li příslušníkem členského státu EU anebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), není vyžadováno povolení k pobytu. Všichni státní příslušníci (občané) jiného státu, který není členským státem Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, anebo území Švýcarska, se musí registrovat s úřadem Garda (Irska národní policie) Národní imigrační úřad (Tel: +353 1 6669100/1; Web: www.garda.ie ).  

Last modified:13/09/2013