IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

PŘI PŘÍJEZDU OVĚŘTE, ZDA MÁTE TYTO NÁLEŽITOSTI:

  • platný cestovní pas členské země EU/ EHP nebo Švýcarska nebo platný národní průkaz totožnosti,
  • kopii pracovní smlouvy nebo pracovních podmínek (přičemž jim musíte rozumět),
  • ubytování v oblasti, do které se chcete přestěhovat,
  • evropský průkaz zdravotního pojištění, prostředky na pokrytí mimořádných lékařských výdajů nebo soukromé zdravotní pojištění (nepovinné),
  • dostatek peněz na pokrytí doby do první výplaty mzdy nebo, vpřípadě potřeby, na návrat domů,
  • příslušné E formuláře (U1/U2/U3)

Máte-li k výše zmíněným položkám nějaké dotazy zavolejte na místní pracovní úřad.

Last modified:12/09/2013