IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

AMBASÁDA

Adresa vaší ambasády je dostupná v irském telefonním seznamu ve skupině Diplomatické a konzulární zastoupení (Diplomatic & Consular Missions).

EURES Irsko

Služby mezinárodního zaměstnávání
Ministerstvo sociální ochrany
Goldsmith House, Dublin 2
Telefon: 00353 1 673 2544
E-mail: eures@welfare.ie
Web: www.welfare.ie 

PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Ministerstvo práce, podnikání a inovace
Zákaznické středisko pro vztahy na pracovišti
O'Brien Road, Carlow
Telefon: +353 59 917 8990
Web: www.enterprise.gov.ie  
www.workplacerelations.ie

Národní úřad pro pracovní právo
Inspekční služby
Vládní budovy
O'Brien Road, Carlow
Telefon: 00353 59 917 8900
Místní hovor: 1890 220 100
Domovská stránka: www.nera.ie 
E-mail: inspection@employmentrights.ie

Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti
Azyl, imigrace a občanství
13–14 Burgh Quay, Dublin 2
Telefon: + 353 1 602-8202
Místní hovor: 1890 221-227
E-mail: info@justice.ie
Web: www.justice.ie

Veřejné evropské informační centrum, Dom Evropské unie,
18 Dawson Street, Dublin 2.
Telefon: + 353 1 634 1111
Web: http://ec.europa.eu/ireland
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

FÁS
FÁS – Úřad pro vzdělávání a zaměstnání
Celostátní školící střediska FÁS
Web: www.fas.ie
EURES
Web: www.eures.europa.eu 

VLÁDNÍ MINISTERSTVA

Ministerstvo sociální ochrany,
Áras Mhic Dhiarmada
Poloha místní pobočky sociální péče/centra Inteo
Navštivte: www.welfare.ie  

Ministerstvo pro vzdělávání a kvalifikaci
Marlborough Street, Dublin 1
Telefon: + 353 1 889 6400
E-mail: info@education.gov.ie
Web: www.education.ie

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu
80 St Stephen's Green, Dublin 2.
Telefon: + 353 1 4082000
Web: www.dfa.ie

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Ministerstvo zdravotnictví
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2
Telefon: + 353 1 635 4000
Web: www.dohc.ie

Místa výkonu zdravotní péče
Celostátní pobočky. Bezpečný hovor 1850 24 1850
Web: www.hse.ie or www.citizensinformation.ie

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Úřad pro zdraví a bezpečnost
The Metropolitan Building
James Joyce Street, Dublin 1
Telefon: + 353 1 6147000    
Místní hovor 1890 289 389
E-mail: wcu@hsa.ie
Web: www.hsa.ie

ZDANĚNÍ

Finanční a daňoví zplnomocněnci, celostátní pobočky.
Pokud voláte z území mimo Irsko: 00353 1 6474444. 
Regionální a lokální telefonní čísla jsou dostupná na webové adrese: www.revenue.ie

ODBORY

Irish Congress of Trade Unions (ICTU)
31-32 Parnell Square, Dublin 1
Telefon: + 353 1 889 7777
Web: www.ictu.ie

SIPTU
Liberty Hall, Dublin 1.
Telefon: + 353 1 8586300
Místní hovor: 1890 747 881
E-mail: organising@siptu.ie
Web: www.siptu.ie

Informace o Irském státu
www.gov.ie

Informace o veřejných službách
www.citizensinformation.ie

Další informace o podmínkách pro život a práci v Irsku získáte od místního poradce EURES nebo zasláním e-mailu na eures@welfare.ie

Last modified:27/09/2013