IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

 

Poloha a rozloha

Irský ostrov se nachází na severozápadním okraji Evropy.
Rozloha: 70 282 km2 (Severní Irsko: 14 139 km2).

Podnebí

Podnebí je mírné, ovlivňované Golfským proudem. Převažují jihozápadní větry a teploty jsou po celém území poměrně stejné. Nejstudenějšími měsíci jsou leden a únor s průměrnými teplotami mezi 4°C a 7°C, nejteplejšími červenec a srpen s teplotami od 14°C do 16°C. Extrémní teploty pod - 10°C nebo nad 30°C jsou velmi vzácné.

Průměrné roční srážky se v níže položených oblastech pohybují mezi 800 a 1200 mm, ale v některých východních oblastech mohou být pod 750mm a v některých západních oblastech až 1500 mm. V horských oblastech mohou roční srážky přesáhnout 2000 mm.

Populace

4,5 milionu
Více informací získáte od Centrálního statistického úřadu Irska; www.cso.ie

Jazyk

Angličtinou, která je druhým úředním jazykem, se mluví v zaměstnání mimo oblast Gaeltacht, kde se stále mluví irštinou.

Náboženství

Irská ústava zaručuje svobodu vyznání, náboženského projevu a praktikování náboženství pro všechny občany.

Politika

Podepsáním anglicko-irské smlouvy v roce 1921 získalo 26 hrabství nezávislost a vznikl svobodný irský stát. Šest ulsterských hrabství v roce 1920 získalo vlastní parlament v Belfastu a zůstalo v rámci Spojeného království. V roce 1937 byla schválena nová ústava a Irsko zůstalo v druhé světové válce neutrální. V roce 1949 byla ustavena Irská republika. V roce 1955 bylo Irsko přijato do OSN a v roce 1973 spolu se Spojeným královstvím a Dánskem přistoupilo k Evropskému hospodářskému společenství.

Ekonomika

Irsko, jako ekonomika orientovaná na mezinárodní obchod s malým domácím trhem, je ve značné míře závislá na zahraničním obchodu. Pravidelně se označuje za jeden z nejotevřenějších trhů ve světě a získává přední příčky v indexech globalizaci. V období od roku 1996 do 2007 se irský HDP zvyšoval rychlou mírou, která dosahovala v průměru 7 % roční růst, čímž se stávala nejrychlejší rostoucí ekonomikou v EÚ. Avšak v roce 2008 nastal dramatický zvrat a irská ekonomika se oficiálně dostala v první polovině roku do recese. Po čtyřech letech od začátku recese až do nynějšího období nic jednoznačně nenaznačuje, že by se ekonomika zotavovala. Zatímco čistý export pokračoval v růstu, nebylo to dostatečné na kompenzaci probíhajícího slábnoucího domácího odbytu. Krize v Eurozóně a domácí fiskální krize nadále vplývá na domácí, jakož i exportní trh. Na rok 2012 jako celek se skutečný HDP odhaduje (Centrální bankou), že bude růst o 0,7 procenta a HNP o 1,5 procenta. Projektované dosažení nárůstu HDP o 1,3 procenta v roce 2013 a přibližně 2,5 procenta v roce 2014 odráží očekávání postupné stabilizace v aktivitě v domácí ekonomice a obnovu externího odbytu v následujícím roce. Tyto projekce podléhají značnému riziku, které se ve větší míře týká externího odbytu, který pravděpodobně zůstane hlavním hnacím prvkem růstu během předpovídaného období. 

Last modified:26/09/2013