IRSKO - VÁŠ PRŮVODCE NOVÝM ZAČÁTKEM


Print page

Za sociální POJIŠTĚNÍ v Irsku zodpovídá Ministerstvo sociální ochrany. Pracovníci platí srážku (sociální pojištění), která se nazývá PRSI (Pay Related Social Insurance); tuto srážku odpočítá a odešle ministerstvu zaměstnavatel. Výška PRSI, kterou zaplatíte, bude záviset na příjmech a třídě, ve které jste pojištěni. V Irsku existuje 11 různých tříd sociálního pojištění. Např. pro zaměstnance pojištěných ve třídě A bude vyplácená výše následující:

  • Pokud vyděláváte méně než 352,- € v hrubém za týden, nebudete platit žádné sociální pojištění. Váš zaměstnavatel platí sociální pojištění vaším jménem. Váš zaměstnavatel zaplatí příspěvek 4,25 % z vašeho výdělku (tento příspěvek byl do 1. července 2011 8,5 % a obnoví se na 8,5 % v roku 2014)
  • Pokud vyděláváte v rozsahu 352,- € až 356,- € za týden, prvních 127,- € z vašeho výdělku se bude ignorovat a budete platit 4 % z jakékoli sumy, která převyšuje danou sumu. Váš zaměstnavatel zaplatí příspěvek 4,25 % z vašeho výdělku až do 356,- € (tento příspěvek byl do 1. července 2011 8,5 % a obnoví se na 8,5 % v roce 2014)
  • Pokud vyděláváte více než 356,- € za týden prvních 127,- € z vašeho výdělku se bude ignorovat a budete platit 4 % z jakékoli sumy, která převyšuje danou sumu. Váš zaměstnavatel bude platit 10,75 % z vašich týdenních příjmů.

U lidí, kteří jsou pojištěni v rámci jiných tříd, se bude placená suma PRSI lišit.

Všichni jednotlivci, kteří dosahují roční hrubý příjem převyšující 10 036,- € jsou zodpovědní za zaplacení univerzálního sociálního poplatku (2 %, 4 % nebo 7 %). 

Uvědomte si:
Výše uvedená čísla byla aktuální v době publikování. Avšak podléhají změnám. Další informace najdete na stránce www.welfare.ie   

Sociální zabezpečení

Všichni žadatelé o pomoc ze sociálního zabezpečení (platby závislé na finanční situaci žadatele) poskytovanou irským státem musejí kromě dalších podmínek splňovat podmínku Habitual Residence Condition. Podmínku Habitual Residence Condition obecně splňuje, kromě jiných, žadatel, který pobýval v Irsku 2 roky a více, pracoval zde a má stálý zájem zůstat v Irsku jako ve svém trvalém místě pobytu. Úplné informace najdete na webové stránce www.welfare.ie

Převod podpory v nezaměstnanosti

Osoby, které ve své vlastní zemi (členské státy EU či EHP nebo Švýcarsko) pobírají podporu v nezaměstnanosti, jsou oprávněny tuto podporu (pokud na ni mají nárok) převést z této země do Irska, a to na období nejdéle 3 měsíců. Transfer podpory v nezaměstnanosti je organizován úřadem sociálního zabezpečení, anebo úřadem práce v krajině původu v rámci EU/EEA a irským Ministerstvem sociální ochrany.

    Last modified:26/09/2013