ИРЛАНДИЯ - ВАШИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА НОВО НАЧАЛО


Print page

ИРЛАНДИЯ  ГЛЕДА КЪМ БЪДЕЩЕТО ВИ

Целта на тази инициатива е да се предостави информация, която ще ви бъде от полза при пристигането ви в Ирландия. Този пътеводител определя стъпките, които трябва да предприемете, преди пътуването и при пристигането ви в Ирландия. Той предоставя полезна информация и адреси, където можете да получите допълнителна помощ.

ЗНАЙТЕ, ПРЕДИ ДА ТРЪГНЕТЕ

Преместването в чужбина може да бъде страхотно преживяване, предлагайки на хората шанса да опитат културния, социалния и икономически начин на живот на друга държава. Ирландия е популярна дестинация за мобилни, търсещи работа европейци и много от тях са се възползвали от правото си да живеят и работят в Ирландия. Въпреки това, за да се възползвате най-добре от вашето преживяване, e много важно да получите информация за работните места *, условията на труд и живот, трудовите права и настоящата икономическа ситуация, преди да тръгнете.

Това може да стане с помощта на системата EURES (Европейски служби по заетостта), която е създадена от Европейската комисия, за да се улесни свободното движение на работници.

EURES предоставя достъп до следните услуги:

• над 1,000,000 работни места от цяла Европа, включително Ирландия
• Централна база данни с информация за живота и условията на труд във всяка от тези страни
• Специално обучени Съветници на EURES в рамките на обществените служби по заетостта на собствената ви страна, които ще ви дадат изчерпателни съвети и насоки за мобилността.
В Ирландия системата EURES се основава в рамките на Службите по заетостта на Министерството на социалната закрила.

Можете да получите достъп до EURES в интернет на www.eures.europa.eu или от вашата местна Обществена служба по заетостта.

Last modified:23/07/2013